Wykład dr. Bogny Bohdanowicz „Restytucja śpiewu gregoriańskiego. Metoda Solesmes jako szkoła śpiewu i modlitwy”

Wykład został wygłoszony w ramach międzynarodowej konferencji „Ora et labora-benedyktyński wkład w chrystianizację Polski”, która odbyła się w Poznaniu w dniach 28-30 października 2016 r.

Możesz również polubić…