Instrukcja o Muzyce Kościelnej

14 października Konferencja Episkopatu Polski przyjęła instrukcję o muzyce kościelnej. Wprowadzenie jej norm ma na celu „podniesienie poziomu wykonywanej muzyki kościelnej, a także nadanie należnej godności i powagi świętym obrzędom sprawowanym na chwałę Bożą i uświęcenie wiernych”.

Tekst instrukcji:

Instrukcja-Konferencji-Episkopatu-Polski-o-muzyce-kościelnej