Kurs korespondencyjny

Kurs korespondencyjny adresowany jest zarówno do uczestników kursu stacjonarnego w Poznaniu (dopłata do ceny kursu w wys.  150 zł),  jak i osób spoza Poznania  chcących samodzielnie poznawać chorał w interpretacji  Metody Solesmes, dzięki pracy z podręcznikiem „Laus in Ecclesia” (opłata 300 zł za kurs).

Kurs obejmuje 15 zadań, do samodzielnego wykonania, które należy przesyłać do korekty  na adres kurs@szkolachoralu.pl Zadania będą dostarczane sukcesywnie pocztą mailową.

Zapisy

Kurs korespondencyjny został opracowany przez Szkołę św. Grzegorza w Le Mans będącą Międzynarodową Akademią Muzyki Kościelnej.  Ukończenie kursu uprawnia do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego zdobyte umiejętności, który jest przeprowadzany w trakcie Warszatów Cantus Gregorianus  organizowanych w lipcu każdego roku w Łodzi.