Ramowy program zajęć

9:30-10:00  rozgrzewka głosu – ćwiczenia emisyjne

10:00-12:30 warsztaty  (nauka utworów/metoda/solfeż)

12:30-12:50 przerwa kawowa

12:50-13:20  próba śpiewu

13:30-14:30  Msza św.

14:40-15:30 wykład

Ramowy program zajęć może ulec modyfikacji  w zależności od potrzeb uczestników kursu.