Ramowy program zajęć

9:30-10:00  rozgrzewka głosu – ćwiczenia emisyjne, modalne itp.

10:00-11:00 warsztaty  (nauka utworów)

11:00-11:20 przerwa kawowa

11:20-12:10  próba śpiewu

12:30-13:30  Msza św.

13:30-14:45 wykład

14:45-15:30 warsztaty – metoda

Ramowy program zajęć może ulec modyfikacji  w zależności od potrzeb uczestników kursu.