Audycje Bogny Bohdanowicz

greg chant

 

Cykl: Rok liturgiczny przez pryzmat utworów gregoriańskich

Introity ( antyfony na wejście)

 

Invocabit me – I niedziela Wielkiego Postu

 

Reminiscere – II niedziela Wielkiego Postu

 

Oculi mei – III niedziela Wielkiego Postu

 

Laetare Jerusalem – IV niedziela Wielkiego Postu

 

Judica me Deus – V niedziela Wielkiego Postu

 

Domine ne longe – VI niedziela Wielkiego Postu

 

Resurrexi – niedziela Zmartwychwstania

 

 

 

Audycje zrealizowano dzięki dofinansowaniu ze środków Urzędu Marszałowskiego

plakat A2