Jubileuszowy Kongres Stowarzyszenia Świętego Benedykta

W dniach od 5 do 8 października 2018 roku odbywał się w Benedyktyńskim Opactwie Rolduc w Holandii 50. Jubileuszowy Kongres Stowarzyszenia Świętego Benedykta Patrona Europy (Associatio Sancti Benedicti Patroni Europae). Hasłem wydarzenia uczyniono wyjątek z Reguły św. Benedykta (RB 64, 8) Magis prodesse quem praeesse Więcej służyć niż rządzić.
Maksyma ta, począwszy od orędzia kard. Roberta Saraha, skierowanego listownie do uczestników Kongresu, przewijała się w kontekstach życia społecznego i religijnego poprzez kolejne wykłady i dyskusje. Wśród mówców zaproszonych byli: historyk Uniwersytetu w Akwizgranie prof. Clemens Bayer, o. Adrien Lenglet OSB opat klasztoru Vaals, prof. Ralph Weinmann z Rzymu, arcbp Atanazy Schneider, Marek Jurek, Benedykt Dumoulin i inni.
Obradom towarzyszyło zwiedzanie stolicy państwa Karola Wielkiego Akwizgranu. Każdego dnia celebrowana była msza święta z chorałem gregoriańskim. W wydarzeniu wzięli udział wykładowcy Szkoły św. Benedykta z Poznania: Katarzyna Kubaszczyk, Ewa Domagała, Karolina Żuk oraz Bogna Bohdanowicz ze Studium Muzyki Kościelnej w Łodzi.

tekst i fot. Bogna Bohdanowicz

Możesz również polubić…