Podręcznik

launs-in-ecclesiaAutorem podręcznika jest Szkoła Świętego Grzegorza, utworzona w 1938 r. w Le Mans, od początku związana z metodą śpiewu gregoriańskiego wypracowaną przez mnichów benedyktyńskich z Solesmes,  w 1998 r . podniesiona do rangi Międzynarodowej Akademii Muzyki Kościelnej.

Tom I  składa się z 15 lekcji wprowadzających w tematykę notacji, rytmu i elementów modalności. Każda lekcja  podzielona jest na 3 części:

– część teoretyczną,

– część praktyczną poświęconą umiejętnościom wokalnym bądź rytmicznym (ćwiczenia do wykonania z płytą CD),

– część zawierającą zadania pisemne, mające na celu utrwalenie zdobytej wiedzy .

Płyta CD dołączona do książki pozwala czytelnikowi na „osłuchanie się” ze śpiewem gregoriańskim i samodzielne ćwiczenie. Książka została wydana w 2014 r. i jest do nabycia w Księgarni Dębogóra

 

Tom II (podręcznik chórzysty) ukazał się w 2017 r. Obejmuje 20 lekcji dotyczących modalności, transpozycji i psalmodii w układzie podobnym jak w tomie I:

– część teoretyczna,

– część praktyczna (do wykonania z załączoną płytą CD),

– zadania pisemne.

Książkę opatrzył wstępem kardynał Robert Sarah.

 

 

s_susi_ferfoglia

Recenzja podręcznika „Laus in Ecclesia” (tom I),  która ukazała się w Pro Musica Sacra 12/2014, autorstwa s. Susi Ferfoglia (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie).

Wszyscy, którym w Polsce leży na sercu sprawa chorału gregoriańskiego, mogą
się cieszyć wydaną w 2013 roku książką Laus in Ecclesia. Szkoła śpiewu gregoriańskiego, która jest przekładem polskim książki pod tym samym tytułem, wydanej rok wcześniej we Francji przez Schola Saint Grégoire (Szkoła św. Grzegorza). Autorem niniejszej książki, a właściwie podręcznika, jest nie jedna osoba, ale kilka osób skupionych wokół tejże szkoły, która ma swoją siedzibę w Le Mans w środkowej Francji. Osoby te swoje długoletnie poszukiwania i prace poświęciły zgłębianiu chorału gregoriańskiego rozumianego jako narzędzie ewangelizacji. Podręcznik jest zatem owocem tych doświadczeń i prezentuje nie tylko kompletny kurs śpiewu gregoriańskiego, ale także pewną jego interpretację, która za punkt wyjścia uznaje doświadczenie mnichów benedyktyńskich z Solesmes. Niezależnie od tego, czy ktoś się z tą metodą zgadza, czy nie, autorom niniejszej książki należy się wielki szacunek za wysiłek włożony w próbę usystematyzowania i przekazania metody Szkoły św. Grzegorza szerokiemu gronu odbiorców.

Książka napisana jest językiem przystępnym, jasnym, a sposób przekazywania wiedzy jest systematyczny, można wręcz powiedzieć: „dydaktyczny”. Tom składa się z 15 lekcji, a jego celem jest nauczenie śpiewania chorału według metody opracowanej przez benedyktyńskich mnichów z klasztoru Solesmes na przełomie XIX i XX wieku. (…)

zobacz cały tekst recenzji