Pomoce

AngleMusic3-445x167

W zakładkach tego działu uczestnicy kursu będą mogli znaleźć  nuty oraz  nagrania utworów przeznaczonych na różne święta i celebracje.

Zawartość,  w miarę postępu zajęć kursowych, będzie systematycznie  wzbogacana.