Kurs śpiewu gregoriańskiego

 

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą poznać chorał gregoriański i włączyć się w ten najpiękniejszy śpiew Kościoła!

 

Zapisy

Ze względu na obostrzenia pandemiczne, wykłady i zajęcia warsztatowe będą odbywały się zdalnie.

Chcemy jednak, dopóki się da, utrzymać udział „żywy” udział w liturgii. Spotkania kursowe będą rozpoczynały się  Mszą św. ze śpiewem gregoriańskim w Farze o godz. 9:30 (Msza będzie transmitowana dla osób, które z różnych względów nie będą mogły przybyć).

Od godziny 12:00 do 15:30 będą trwały zajęcia online. Plan zajęć zdalnych z podziałem na grupy prześlemy mailem.

Terminy spotkań:

14 listopada

19 grudnia

9 stycznia

13  lutego

6 marca 

24 kwietnia

22 maja

Zajęcia będą odbywały się na trzech poziomach zaawansowania:

– Grupa I – poziom podstawowy (dla osób rozpoczynających naukę chorału);

  • w programie:  notacja watykańska, interpretacja neum, podstawowe zagadnienia związane z rytmem, śpiew  wybranych kyriale i  antyfon gregoriańskich, elementy psalmodii.

– Grupa II – poziom średniozaawansowany (dla osób kontynuujących kurs);

  • w programie: neumy złożone, rytm, elementy modalności, śpiew  kyriale , antyfon i wybranych propriów mszalnych , psalmodia w wybranych tonach.

– Grupa III – poziom interpretacyjny (dla osób które ukończyły 2  lata kursu)

  • w programie: interpretacja modalna, chironomiczna i duchowa utworów.

Ponadto wszystkie grupy będą miały zajęcia z emisji głosu, solfeż na tonach gregoriańskich oraz wykłady  z liturgiki .

W tym roku będziemy pracowali nad utworami o Duchu św. Grupy mniej zaawansowane poznają antyfony i hymny oraz przewidziane na czas paschalny ordinarium I. Grupa zaawansowana zmierzy się dodatkowo z repertuarem przewidzianym na Mszę św. na Zesłanie Ducha św. oraz z psalmodią w tonie uroczystym.

Zobacz ramowy program zajęć

Stałym miejscem kursu jest sala św. Benedykta w Poznańskiej Farze (nad zakrystią).

Organizatorzy

Zapisy

(do 8 października)

Koszt rocznego kursu – 350 zł
(w uzasadnionych przypadkach możliwość zapłaty w ratach, bądź otrzymania dofinansowania). 

Zachęcamy również do podjęcia równoległego kursu korespondencyjnego, który polega na samodzielnym wykonywaniu zadań utrwalających zdobyte wiadomości i umiejętności i przysyłaniu ich do korekty na adres kurs@szkolachoralu.pl

Kurs korespondencyjny został opracowany przez Szkołę św. Grzegorza w Le Mans będącą Międzynarodową Akademią Muzyki Kościelnej.  Ukończenie kursu uprawnia do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego zdobyte umiejętności, który jest przeprowadzany w trakcie Warszatów Cantus Gregorianus organizowanych corocznie w lipcu  w Seminarium Duchownym w Łodzi .

Dla uczestników kursu stacjonarnego dopłata do  kursu korespondencyjnego wynosi 120 zł.

Osoby chcące praktykować śpiew gregoriański zapraszamy  na  cotygodniowe próby scholi św. Benedykta, które odbywają się w środy o godz. 18:30. Próby scholii rozpoczną się w październiku.

 

Kurs jest organizowany we współpracy ze Szkołą Świętego Grzegorza, Opactwem Benedyktyńskim w Triors oraz Kursem Chorału w Łodzi.

Projekty: Szkoła św. Benedykta – warsztaty w chorałowe w Wielkopolsce,  Śpiewaj z nami neumami oraz Vir Justus w 2014 r.; 2015 r. i 2019 r. otrzymały dofinansowanie z funduszy Urzędu Marszałkowskiego.


plakat A2