Kurs śpiewu gregoriańskiego

 

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą poznać chorał gregoriański i włączyć się w ten najpiękniejszy śpiew Kościoła!

 

Początek kursu:    12 października 2019 r.       Zapisy

 Zajęcia będą odbywały się raz w miesiącu (sobota) w  godzinach od 9:00 do 15:15.

W styczniu (24-26)  weekendowe spotkanie chorałowe, poprowadzi Sophie Laurent ze Szkoły św. Grzegorza w Le Mans 

Zobacz terminy spotkań 

– Grupa I – poziom podstawowy (dla osób rozpoczynających naukę chorału);

  • w programie:  notacja watykańska, interpretacja neum, podstawowe zagadnienia związane z rytmem, śpiew  wybranych kyriale i  antyfon gregoriańskich, elementy psalmodii.

– Grupa II – poziom średniozaawansowany (dla osób kontynuujących kurs);

  • w programie: neumy złożone, rytm, elementy modalności, śpiew  kyriale , antyfon i wybranych propriów mszalnych , psalmodia w wybranych tonach.

– Grupa III – poziom interpretacyjny (dla osób które ukończyły 2  lata kursu)

  • w programie: interpretacja modalna, chironomiczna i duchowa utworów.

Ponadto wszystkie grupy będą miały zajęcia z emisji głosu, solfeż na tonach gregoriańskich oraz wykłady  z liturgiki .

 

Zobacz ramowy program zajęć

Stałym miejscem kursu jest sala św. Benedykta w Poznańskiej Farze (nad zakrystią).

Zapisy

(do 8 października)

Koszt rocznego kursu – 350 zł
(w uzasadnionych przypadkach możliwość zapłaty w ratach, bądź otrzymania dofinansowania). 

Zachęcamy również do podjęcia równoległego kursu korespondencyjnego, który polega na samodzielnym wykonywaniu zadań utrwalających zdobyte wiadomości i umiejętności i przysyłaniu ich do korekty na adres kurs@szkolachoralu.pl

Kurs korespondencyjny został opracowany przez Szkołę św. Grzegorza w Le Mans będącą Międzynarodową Akademią Muzyki Kościelnej.  Ukończenie kursu uprawnia do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego zdobyte umiejętności, który jest przeprowadzany w trakcie Warszatów Cantus Gregorianus organizowanych corocznie w lipcu  w Seminarium Duchownym w Łodzi .

Dla uczestników kursu stacjonarnego dopłata do  kursu korespondencyjnego wynosi 50 zł.

Osoby chcące praktykować śpiew gregoriański zapraszamy  na  cotygodniowe próby scholi św. Benedykta, które odbywają się w środy o godz. 18:30. Próby scholii rozpoczną się w październiku.

 

Kurs jest organizowany we współpracy ze Szkołą Świętego Grzegorza, Opactwem Benedyktyńskim w Triors oraz Kursem Chorału w Łodzi.

Projekty: Szkoła św. Benedykta – warsztaty w chorałowe w Wielkopolsce oraz  Śpiewaj z nami neumami w 2014r.  i 2015r.  otrzymały dofinansowanie z funduszy Urzędu Marszałkowskiego.


plakat A2