Kurs śpiewu gregoriańskiego

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą poznać chorał gregoriański i włączyć się w ten najpiękniejszy śpiew Kościoła!

Zapisy

Spotkania kursowe będą odbywały się raz w miesiącu w sobotę, od  godz. 9:30, w Farze, w Poznaniu.   

W programie przewidziane są zajęcia praktyczne: emisja głosu oraz nauka śpiewów chorałowych w podgrupach (w zależności od stopnia zaawansowania), następnie przygotowanie śpiewu do mszy świętej, która odprawiana będzie w Farze lub w kościele-sanktuarium Krwi Pańskiej na ul. Żydowskiej.

Popołudniowe zajęcia obejmą wykład poświęcony duchowości lub historii chorału oraz zajęcia z analizy i nauki utworów z uwzględnieniem stopnia zaawansowania według założeń dydaktyki metody Solesmes. Nie zabraknie nauki solfeżu, czyli umuzykalnienia umożliwiającego samodzielne odczytywanie nut.  Nowością będą w tym roku spotkania w archiwum i możliwość przyjrzenia się  oryginalnym zapisom chorałowym w księgach liturgicznych. 

Niezależnie od sytuacji pandemicznej, lecz odpowiednio do zainteresowania uczestników z ośrodków poza poznańskich, będzie możliwość uczestniczenia w wykładach i zajęciach warsztatowych zdalnie, on-line, za wyjątkiem pierwszego i ostatniego spotkania, na których chcielibyśmy spotkać się ze wszystkimi „na żywo”.

Terminy spotkań w roku 2021/2022:

6 listopada

11 grudnia

15 stycznia – zajęcia w Archiwum Archidiecezjalnym

11-13  lutego – fakultatywne  warsztaty weekendowe w Łodzi (dodatkowa opłata)

26 marca 

23 kwietnia

21 maja

11 i 12 czerwca

Zajęcia będą odbywały się na trzech poziomach zaawansowania:

– Grupa I – poziom podstawowy (dla osób rozpoczynających naukę chorału);

  • w programie:  notacja watykańska, interpretacja neum, podstawowe zagadnienia związane z rytmem, śpiew  wybranych kyriale i  antyfon gregoriańskich, elementy psalmodii.

– Grupa II – poziom średniozaawansowany (dla osób kontynuujących kurs);

  • w programie: neumy złożone, rytm, elementy modalności, śpiew  kyriale , antyfon i wybranych propriów mszalnych , psalmodia w wybranych tonach.

– Grupa III – poziom interpretacyjny (dla osób które ukończyły 2  lata kursu)

  • w programie: interpretacja modalna, chironomiczna i duchowa utworów.

Ponadto wszystkie grupy będą miały zajęcia z emisji głosu, solfeż na tonach gregoriańskich oraz wykłady  z liturgiki .

W tym roku będziemy pracowali nad repertuarem przewidzianym na święto św. Trójcy.  Grupy mniej zaawansowane poznają antyfony i hymny oraz ordinarium (części stałe mszy św.). Grupa interpretacyjna  przygotuje  ponadto proprium (części zmienne).

Zwieńczeniem kursu będzie śpiew na Mszy św.  w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Kościelnej 12.06. 2022 r. w święto Świętej Trójcy.

Zobacz ramowy program zajęć

Stałym miejscem kursu jest sala św. Benedykta w Poznańskiej Farze (nad zakrystią).

Organizatorzy

Zapisy

(do 30 października)

Koszt rocznego kursu:

  • grupy początkująca i średniozaawansowana – 490 zł (zajęcia + zadania domowe z korektą)
  • grupa interpretacyjna 350 zł.
    (w uzasadnionych przypadkach możliwość zapłaty w ratach, bądź otrzymania dofinansowania). 

Zachęcamy również do podjęcia równoległego kursu korespondencyjnego, który polega na samodzielnym wykonywaniu zadań utrwalających zdobyte wiadomości i umiejętności i przysyłaniu ich do korekty na adres kurs@szkolachoralu.pl

Kurs korespondencyjny został opracowany przez Szkołę św. Grzegorza w Le Mans będącą Międzynarodową Akademią Muzyki Kościelnej.  Ukończenie kursu uprawnia do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego zdobyte umiejętności, który jest przeprowadzany w trakcie Warszatów Cantus Gregorianus organizowanych corocznie w lipcu  w Seminarium Duchownym w Łodzi .

Osoby chcące praktykować śpiew gregoriański zapraszamy  na  cotygodniowe próby scholi św. Benedykta, które odbywają się w środy o godz. 18:30. Próby scholii rozpoczną się w październiku.

Kurs jest organizowany we współpracy ze Szkołą Świętego Grzegorza, Opactwem Benedyktyńskim w Triors oraz Kursem Chorału w Łodzi.

Projekty: Szkoła św. Benedykta – warsztaty w chorałowe w Wielkopolsce,  Śpiewaj z nami neumami oraz Vir Justus w 2014 r.; 2015 r. i 2019 r. otrzymały dofinansowanie z funduszy Urzędu Marszałkowskiego.


plakat A2