Międzynarodowa konferencja „Ora et labora-benedyktyński wkład w chrystianiazację Polski”

Konferencja odbyła się w dniach 28-30 października 2016r. Jej celem   było zaakcentowanie i docenienie  wkładu tradycji benedyktyńskiej  w kształtowanie się naszej   kultury i tożsamości. Miała także ukazać jej niezwykłą żywotność również i dzisiaj.

Na program składały się wykłady, warsztaty, wystawy, uroczyste liturgie ze śpiewem gregoriańskim oraz koncerty. Ogromna frekwencja na liturgiach i koncertach świadczy o tęsknocie za  pięknem i sacrum.

Przejdź do strony konferencji

Możesz również polubić…