Warsztaty „Adorate Deum” 24-26.01.2020 r.

26. 01. 2020 r., uroczystą Mszą św. w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego, w kościele o. Franciszkanów na Wzgórzu Przemysła, zakończyły się warsztaty „Adorate Deum”. Zajęcia warsztatowe, wykłady oraz próby śpiewu odbywały się w salach  Katedralnej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej przy ul. Filipińskiej 4. Pracując intensywnie od rana do nocy, uczestnicy warsztatów poznawali i doskonalili śpiewy ordinarium, antyfon ku czci św. Trójcy, a także (zaawansowani) proprium przeznaczone na III niedzielę po Objawieniu. Pierwsze dwa dni warsztatowe kończyła kompleta śpiewana w szkolnej Kaplicy. W sobotę Mszę św. w kościele św. Małgorzaty odprawił ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki. Niedzielną Mszę w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego celebrował ks. prałat Jan Stanisławski.

 

Wykłady wygłosili:

ks. Wojciech Nowicki – dyr. Radia Emaus, ks. Jarosław Powąska  – dyr. Wydziału Katechetycznego Diecezji Kaliskiej, Sophie Laurent – wykładowca Szkoły św. Grzegorza w Le Mans

Zajęcia warsztatowe prowadzili:

Sophie Laurent – wykładowca Szkoły św. Grzegorza w Le Mans,

ks. Grzegorz Kopytowski,  Anna Kamerys i  Bogna Bohdanowicz ze Studium Muzyki Kościelnej w Łodzi;

Ewa Domagała, Karolina Żuk i Agnieszka Łysakowska  ze Szkoły św. Benedykta.

Tłumaczenie z j. francuskiego:

Katarzyna Kubaszczyk , Magdalena Paleń  (Szkoła św. Benedykta).

Honorowy Patronat nad warsztatami objęli:

Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki, Opactwo Notre Dame de Triors, Consociatio Internationalis Musicae Sacrae

Patronat medialny:

Christianitas, Radio Emaus

fot. A. i P. Łysakowscy

 

 

 

 

 

 

Możesz również polubić…