Weekendowe Warsztaty Chorałowe w Łodzi

W niedzielę 3 marca zakończyły się trwające od piątku warsztaty chorałowe w Studium Muzyki Kościelnej w Łodzi. Gościem specjalnym była Sophie Laurent ze Szkoły św. Grzegorza w Le Mans, pod której okiem schole doskonaliły swoje umiejętności. Warsztaty odbywały się pod patronatem metropolity Diecezji Łódzkiej abpa Grzegorza Rysia, który przybył wygłosić wykład o Christianitas Średniowiecza i wspólnie z kursantami modlić się słowami śpiewanej komplety. W sobotę uczestnicy warsztatów śpiewali na Mszy św. w NFRR w kaplicy przy ul. Żubardzkiej, a w niedzielę na Mszy św. w kościele przy ul. Zgierskiej 123 oraz w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele Ojców Karmelitów. W warsztatach uczestniczyła oczywiście reprezentacja Szkoły św. Benedykta

Wykład Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia

Możesz również polubić…