W tym roku świętujemy dziesięciolecie szkoły św. benedykta. Zapraszamy na uroczystości jubileuszowe!