Modus IV Harmonicus – 9.01.2016 r.

Modus IV Harmonicus to ton kontemplacji tego co wewnętrzne. „Można powiedzieć – ton najbardziej milczący, ale niosący milczenie, które jest pełnią” (Laus in Ecc. str.270) Ma w sobie coś ekstatycznego. Wg słów o. Gjarda, nawet kiedy milknie już falująca melodia, spojrzenie utkwione w Bogu pozostaje. W charakter Harmonicusa staraliśmy się wniknąć na warsztatach poprzez słuchanie utworów i analizę ich zapisu neumowego.  Na solfeżu trenowaliśmy śpiewanie charakterystycznych modusowych dźwięków i interwałów. Wykład ks. Michała Graczyka wprowadził nas w duchową przestrzeń modusów III i IV, z których każdy jest odmianą  Deuterusa. Bardzo się cieszymy z tegorocznych wykładów. Uzmysławiają nam to co najważniejsze w śpiewie gregoriańskim, że wszystko to co namacalne: słowo, melodia, rytm  ma nas wprowadzić w świat duchowy. Zwieńczeniem spotkania była oczywiście Msza św. w czasie której śpiewaliśmy antyfony i propria przećwiczone na próbie. Pierwszy raz kantorami byli panowie. Poszło im całkiem dobrze :).

Możesz również polubić…