Rozpoczęcie kursu 2020/2021

Kurs chorałowy rozpoczęty!  Inaczej niż planowaliśmy – bo warsztaty i wykłady prowadziliśmy online, ale udało nam się utrzymać „żywą” liturgię. Zajęcia rozpoczęły się w Farze próbą śpiewu i Mszą św. o godz. 9:30. Zajęcia zdalne trwały od 12:00 do 15:45 ( trochę dłużej niż przewidywał plan – nie mogliśmy się rozstać 🙂 ).
Warsztaty odbywały się w małych grupach, ale na wykładzie spotkaliśmy się wszyscy razem i naliczyliśmy 39 osób 🙂 Jeden z naszych kursantów uczestniczył w zajęciach ze szpitala, dokąd trafił ze względu na problemy z płucami spowodowane wirusem Covid…

Chyba rację mają nasi mnisi z Triors, którzy twierdzą, że chorał na trudne czasy jest szczególnie potrzebny i ważny!

Możesz również polubić…