Inauguracja Szkoły Świętego Benedykta

 w 402 rocznicę podniesienia Poznańskiego Kolegium Jezuickiego do godności Akademii i Uniwersytetu

 _LYS8011c

Inauguracja Szkoły Świętego Benedykta zbiegła się z datą wydania przywileju podnoszącego rangę  jezuickiej uczelni.

Przywilej wydany 28 października 1611 r. przez króla Zygmunta III Wazę głosił:

„My, Zygmunt III, z Bożej Łaski Król Polski (…) Kolegium Poznańskie Towarzystwa Jezusowego do godności Akademii i Uniwersytetu podnosimy” (…).

Cieszymy się,  że gościmy w tak szacownych murach!

Możesz również polubić…