14.01.2017- psalmodia w III tonie

Dzisiejsze spotkanie warsztatowe przebiegało dwutorowo. Grupa początkująca została wprowadzona w tematykę rytmu i uczyła się Com. Beata Viscera oraz Godzinek ku czci NMP w oryginale, czyli po łacinie Natomiast grupa zaawansowana wzbogaciła repertuar o All. Post Partum i zagłębiła się w tajniki psalmodii w tonie III. Godzinki i propria z mszy o Matce Bożej, będziemy śpiewali 13 maja na Jasnej Górze. Nowością był krótki wykład na temat reguły św. Benedykta, do której będziemy zaglądali co drugi miesiąc. Dziś, prowadząca prelekcję Anna Kaczorowska, wprowadziła nas w kontekst historyczny i źródła reguły. Wspólnie przećwiczyliśmy śpiewy na Mszę, w czasie której, poza wymienionymi wcześniej propriami, zaśpiewaliśmy jeszcze Intr. Salve Sancta Parens, Off. Ave Maria oraz antyfonę Adoremus in Aeternum. Mszę św. celebrował i kazanie na temat milczenia w liturgii wygłosił ks. Wojciech Nowicki.

Możesz również polubić…