Warsztaty chorałowe w Wolsztynie

Chorał gregoriański rozbrzmiewał w Wolsztynie za sprawą Anny Kaczorowskiej, która poprowadziła kilka spotkań warsztatowych. Uczestnicy   poznali proste antyfony przeznaczone na poszczególne okresy liturgiczne, ordianarium XVIII i IX. Przygotowane utwory śpiewali podczas Mszy św. w parafii farnej.