Otagowano: poznanskie srodowisko tradycji lacinskiej