Rozpoczął się kurs śpiewu gregoriańskiego

monks

Rorate caeli de super et nubes pluant justum

Spuśćcie rosę niebiosa i obłoki niech wyleją sprawiedliwego!

Ne irascaris, Domine, ne ultra memineris iniquitatis. Ecce civitas Sancti facta est deserta, Sion deserta facta est, Jerusalem desolata est Domus sanctificationis tuae et gloriae tuae, ubi laudaverunt te patres nostri.

Nie bądź zagniewany, Panie! Nie pamiętaj dłużej naszych grzechów! Oto miasto Świętego opuszczone, Syjon stał się pustkowiem, Jerozolima wyludniona Świątynia Twoja i dom chwały Twojej, gdzie wielbili Cię nasi ojcowie.

 Peccavimus, et facti sumus tamquam immundus nos, et cecidimus quasi folium universi. Et iniquitates nostrae quasi ventus abstulerunt nos, abscondisti faciem tuam a nobis, et allisisti nos in manu iniquitatis nostrae.

Zgrzeszyliśmy i staliśmy się jak nieczysty i opadliśmy wszyscy niczym zwiędłe liście, a nieprawości nasze jak wiatr nas rozniosły. Zakryłeś przed nami swą twarz i wydałeś na pastwę naszych grzechów.

Vide Domine afflictionem populi tui, et mitte quem missurus es. Emitte Agnum dominatorem terrae de Petra deserti ad montem filiae Sion. Ut auferat ipse jugum captivitatis nostrae.

Spójrz, Panie, na udrękę twego ludu i poślij tego, którego masz posłać. Ześlij Baranka, władcę ziemi, ze skały pustyni do góry Córy Syjonu by on sam zdjął z nas jarzmo niewoli.

Consolamini, consolamini, popule meus, cito veniet salus tua. Quare maerore consumeris, quia innovavit te dolor?
Salvabo te, noli timere. Ego enim sum Dominus Deus tuus, Sanctus Israel, Redemptor tuus.

Pocieszcie się, pocieszcie się, ludu mój, wkrótce nadejdzie twoje zbawienie. Czy dlatego tracisz ducha, że odnowiła się twoja boleść? Ocalę cię, nie bój się. Jam jest bowiem Pan, Bóg twój, Święty Izraela, twój Odkupiciel.