Rorate Caeli-roraty u dominikanów

Dzisiaj schola św. Benedykta zaśpiewała na roratach u dominikanów  w kaplicy „U Pana Boga za piecem”. Cieszymy się, bo właśnie stad   wyszedł przed laty impuls powrotu do mszy roratnich przed świtem,  tradycyjnych śpiewów i łacińskich części stałych na znak jedności  z całym Kościołem.  Od ponad 30 lat, w adwentowym czasie oczekiwania, u dominikanów rozbrzmiewa Rorate Caeli. Tutaj do posłuchania  w wykonaniu mnichów z opactwa Notre Dame de Triors.

 

30r_illumination_300

Spuśćcie rosę niebiosa i obłoki niech wyleją sprawiedliwego!
Nie bądź zagniewany, Panie!
Nie pamiętaj dłużej naszych grzechów!
Oto miasto Świętego opuszczone, Syjon stał się pustkowiem,
Jerozolima wyludniona, Świątynia Twoja i dom chwały Twojej,  gdzie wielbili Cię nasi ojcowie
Zgrzeszyliśmy i staliśmy się jak nieczysty
I opadliśmy wszyscy niczym zwiędłe liście
A nieprawości nasze jak wiatr nas rozniosły
Belles Heures of Jean de France, duc de Berry, 1405–1408/9
Zakryłeś przed nami swą twarz i wydałeś na pastwę naszych grzechów

 

Spójrz, Panie, na udrękę twego ludu
I poślij tego, którego masz posłać
Ześlij Baranka, Władcę ziemi, ze skały pustyni do góry Córy Syjonu
By on sam zdjął z nas jarzmo niewoli
Pocieszcie się, pocieszcie się, ludu mój
Wkrótce nadejdzie twoje zbawienie
Czy dlatego tracisz ducha, że odnowiła się twoja boleść?
Ocalę cię, nie bój się, Jam jest bowiem Pan, Bóg twój, Święty Izraela, twój Odkupiciel

Możesz również polubić…