Relacja z I warsztatów w 2011 r.

1 lipca zakończyły się  trwające od 27 czerwca  warsztaty śpiewu gregoriańskiego Canto Gregoriano.  Warsztaty odbywały się w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi, pod patronatem Ks. Arcybiskupa Władysława Ziółka. 

Pragnienie organizatorów, aby  wprowadziły one uczestników w głębię tradycyjnego śpiewu, a przede wszystkim by wzniosły serca ku Bogu, znalazło odzwierciedlenie w programie warsztatów.  Zajęcia teoretyczne (wykłady) i praktyczne (zajęcia warsztatowe oraz próby śpiewu)  były przygotowaniem do aktywnego i coraz pełniejszego uczestnictwa  w liturgii. W czasie codziennej Mszy św., adoracji i śpiewanej po łacinie komplety, utwory chorałowe – nad którymi pracowali uczestnicy warsztatów – stawały się tym czym były od początku swego istnienia:  modlitwą – własnym śpiewem Kościoła. Rozbrzmiewający w czasie Mszy św. chorał gregoriański – śpiew, który powstał dzięki liturgii i dla liturgii, pomagał odczuć i uświadomić sobie jej sacrum.

(za portalem Christianitas)