Konferencja „Ora et labora-benedyktyński wkład w chrystianizację Polski”

Pierwsze wieki Polski były benedyktyńskie. Mnichami Reguły świętego Benedykta byli: misyjny biskup Jordan (ten, który ochrzcił Mieszka w 966) i jego następca biskup Unger (przedtem opat z Memleben), który prawdopodobnie zorganizował w Poznaniu coś w rodzaju wspólnoty mniszej; dalej biskup święty Wojciech oraz jego brat i pierwszy arcybiskup gnieźnieński Radzim-Gaudenty… (obaj przebywali w klasztorach na Monte Cassino i na Awentynie); pierwsi polscy pustelnicy-męczennicy kamedulscy z Międzyrzecza oraz autor ich żywota, apostoł Pomorza święty Bruno z Kwerfurtu, pustelnik święty Andrzej Świerad…

[Paweł Milcarek Polska Chrześcijańska; kamienie milowe]

Trwająca od 28 do 30 października 2016 r. konferencja miała przypomnieć i docenić benedyktyńską tradycję, która od zarania kształtowała naszą kulturę i  duchowość.