Epifania

 

Introit na święto Epifanii                                                                                          Ml 3,1; Krn 29,12

Ecce advenit dominator Dominus: et regnum in manu eius, et potestas, et imperium.

Oto przybył Pan i Władca, a w ręku Jego królewska władza i moc, i rządy.

MS9NativityWM