Boże Narodzenie

Dziecię narodziło się nam. Syn dany jest nam, którego panowanie na ramionach jego.

 A będzie nazwane imię jego Dziwny Poradny, Bóg Mocny. Śpiewajcie Panu Pieśni nowe.

Chwała bądź Bogu Ojcu  i Synowi albowiem wielkie rzeczy uczynił, także i Duchowi Świętemu. Amen.

 22