Seminarium z okazji 50 rocznicy śmierci Dom Gajarda

Wspominamy dzisiaj mistrza chóru Solesmes i mistrza chironomii. Dom Joseph Gajard (1885- 25 IV 1972) pisał do śpiewających chorał:
„Wasza grupa powstała nie tylko, by tworzyć muzykę religijną, ale by wielbić Boga, w języku i w sposób, jaki robi to Jego Kościół: czyli że daleko przekroczycie poziom artystyczny i muzyczny, a wszystko będziecie odnosić do płaszczyzny nadprzyrodzonej. Bowiem czymś bardzo dobrym jest wasze nieugięte poświęcenie modlitwie śpiewanej Kościoła, jaką jest melodia gregoriańska. Miejmy nadzieję, że nie poddacie się zbyt łatwo. Za swoją pozorną, a pewnie i rzeczywistą surowością melodia gregoriańska kryje siłę ekspresji i modlitwy, jaką znają tylko jej fascynaci. Znajdziecie tutaj także dużą pomoc dla swojego życia wewnętrznego, bowiem medytowali nad nią i ją tworzyło w swoim łonie całe chrześcijaństwo, i to nie chrześcijaństwo słabe, z powodu którego tyle dzisiaj cierpień, ale chrześcijaństwo prawdziwe, autentyczne, zjednoczone z Bogiem w wierze, w pokoju, w ufności, w doświadczeniu, a nade wszystko w miłości, w synowskim i pełnym oddaniu Bogu. Im dłużej będziecie to praktykować, tym bardziej będzie was przenikał pokój i delikatność, jaka tworzy nasze relacje z Bogiem. Dzieło waszej przemiany w Nim będzie się dokonywać spokojnie, prawie bez waszego udziału, w widzeniu, śpiewie, z rozszerzonym sercem.”

Szkoła św. Grzegorza w Le Mans zaprasza na sesję poświęconą sławnemu mistrzowi chóru opactwa Solesmes

Możesz również polubić…