Nasza historia

Szkoła św. Benedykta, działająca przy poznańskiej farze, narodziła dzięki wielu ludziom, wielu modlitwom i wielu spotkaniom, których owoce dojrzewały w czasie i dały o sobie znać w lipcu 2013r.

Na początku…

Kiedy w 2003 roku, w czasie II Dominikańskiego Tygodnia Kultury „Na dobry początek” w Poznaniu, jeden z prelegentów sesji o muzyce liturgicznej, opat klasztoru Notre-Dame w Triors we Francji, ojciec Hervé Courau, benedyktyn, po raz pierwszy zetknął się z żeńskim zespołem wokalnym Liquescentes, nikt nie przewidywał jak wiele zdumiewających następstw będzie miało to spotkanie. Przeszło 6 lat (od 2006 roku) trwała ukryta przed światem, lecz intensywna, wytrwała i pełna pasji praca zespołu nad poznawaniem i wdrażaniem metody solesmeńskiej w wykonawstwie chorału gregoriańskiego pod kierunkiem ojca Opata i mnichów klasztoru w Triors. Na wspomnienie zasługuje tu kilka istotnych wydarzeń.

Pierwsze kroki…

W 2007 roku, na zaproszenie zespołu Liquescentes, przybywa do Polski Denise Lebon, dyrektor Szkoły Świętego Grzegorza w Le Mans, by dla kadry i uczniów Szkoły Katedralnej w Poznaniu, poprowadzić sesję metody Ward (ściśle związanej z metodą solesmeńską).

W 2008 roku zespół po raz pierwszy jedzie na warsztaty chorałowe organizowane przez Szkołę Świętego Grzegorza w Montligeon.

W 2010 roku do grona wokalistek dołącza Anna Kamerys, pedagog, dyrygent i chórmistrz
z Łodzi. Jej idea rozpropagowania metody śpiewu gregoriańskiego w jak najszerszych kręgach doprowadza do zorganizowania Łodzi Warsztatów Chorału Gregoriańskiego z udziałem mnichów benedyktyńskich z francuskich klasztorów kongregacji solesmeńskiej na czele z Ojcem Opatem Hervé Courau.

Warsztaty w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi organizowane są od 2011 roku przez Komisję do spraw Liturgii i Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej we wspólpracy
z zespołem Liquescentes, chórem Cantores Misericordiae Dei, Stowarzyszeniem Edukacyjno-Artystycznym Cantores oraz Fundacją św. Benedykta.

W 2012 r. w warsztatach biorą udział dzieci z Poznańskiej Szkoły Katedralnej, które śpiewają chorał gregoriański i prezentują spektakl „Miracle” oparty na średniowiecznym tekście.

Wiosną 2013 roku Karolina Piotrowska-Sobczak (kierownik artystyczny zespołu Liquescentes) wraz z Katarzyną Kubaszczyk biorą udział w sesji chorałowej w Solesmes organizowanej z okazji 75-lecia Szkoły Świętego Grzegorza. W tym samym roku członkinie zespołu jadą po raz kolejny do Montligeon i uzyskują cetyfikaty chórzysty.

Coroczne warsztaty gregoriańskie w Łodzi – za każdym razem będące wydarzeniem muzycznym i duchowym, integrującym powoli środowiska pielęgnujące ducha liturgii
w Kościele w Polsce, rosnące zainteresowanie wiernych śpiewem gregoriańskim, a wreszcie przyjaźń i wsparcie okazywane nam w wielu wymiarach przez benedyktynów oraz dyrektora Szkoły Świętego Grzegorza w Le Mans – świeckiej instytucji propagującej śpiew gregoriański w Kościele, stają się inspiracją do podjęcia trwałego wysiłku kształcenia siebie i innych w śpiewie gregoriańskim.

W roku akademickim 2013-2014 równolegle w Poznaniu i Łodzi rozpoczynają działalność stacjonarne Kursy Chorału Gregoriańskiego (w Poznaniu w ramach Szkoły Św. Benedykta). W styczniu 2014 rozpoczyna się Kurs w Wolsztynie (pod nazwą Szkoła św. Anny), a miesiąc później w Zielonej Górze. Celem kursów jest systematyczna nauka śpiewu gregoriańskiego od podstaw do pełnego, zaawansowanego udziału w śpiewanej liturgii Kościoła Rzymskiego w wymiarze większym niż jednorazowe spotkania raz do roku. Program nauczania jest w pełni paralelny do programu Szkoły Świętego Grzegorza w Le Mans i podobnie jak on oferuje przygotowanie do egzaminu. Pierwszemu etapowi nauki odpowiada zawartość podręcznika „Laus in Ecclesia”, przetłumaczonego i wydanego
w Polsce staraniem wydawnictwa Dębogóra w 2013, czyli rok po ukazaniu się wydania francuskiego.

Inauguracja Szkoły Świętego Benedykta

Pierwsze zajęcia kursu chorału gregoriańskiego wg metody Solesmes w Poznaniu odbywają się 26 października 2013 roku. Dzięki życzliwości proboszcza ks. Mateusza Misiaka znajdują swoje miejsce przy Poznańskiej Farze. Inicjatorami powstania Szkoły Świętego Benedykta są osoby wywodzące się z Zespołu Liquescentes współpracujące z parafią farną, Szkołą Katedralną w Poznaniu oraz Fundacją św. Benedykta. Zajęcia prowadzą Ewa Domagała, Anna Kaczorowska, Katarzyna Kubaszczyk, Agnieszka Łysakowska, Karolina Piotrowska-Sobczak oraz zaproszeni goście.

Bogna Bohdanowicz