Ramowy program zajęć

9:oo – 9:30  próba śpiewu (Fara)

9:30- 10:30 Msza św. (Fara)

12:00 – 14:30  warsztaty online

14:45 – 15:30 wykład online

Ramowy program zajęć może ulec modyfikacji  w zależności od potrzeb uczestników kursu.