Ramowy program zajęć

W tym roku, zgodnie z sugestią kursantów wydłużyliśmy czas trwania zajęć. Nowością są: dodatkowy warsztat oraz zajęcia „wprowadzenie do Mszy św.”, których zadaniem będzie liturgiczne przygotowanie  do uczestnictwa we Mszy, przybliżenie święta przypadającego danego dnia, wyjaśnienie znaków i symboli.

9:oo – 9:45 warsztat – praca nad utworem

9:45 – 10:10  wprowadzenie do Mszy św.

10:15 – 10:55  Emisja głosu + próba śpiewu

11:00 -Msza św.

12:00- 12:30 przerwa kawowa

12:30 -13:15  wykład na temat duchowości chorału, liturgii itp.

13:15 – 13:55 warsztat z metody

14:00-14:45  warsztat praca nad utworem

14:45 – 15:15 ćwiczenia solfeżowe i rytmiczne (dla grupy zawansowanej fakultatywne)

Ramowy program zajęć może ulec modyfikacji  w zależności od potrzeb uczestników kursu.