Ramowy program zajęć

9:oo – 9:45 warsztat

9:50 – 10:50 Emisja głosu + próba śpiewu

11:00 – Msza św.

12:00- 12:30 przerwa kawowa

12:30 -13:15  wykład na temat duchowości chorału, liturgii itp.

13:20 – 14:00 solfeż

14:00 – 14:45  warsztat praca nad utworem

14:45 – 15:30 warsztat

Ramowy program zajęć może ulec modyfikacji  w zależności od potrzeb uczestników kursu.