Ramowy program zajęć

9:oo – 9:45 warsztat/wykład

9:45 – 10:30  próba śpiewu

10:45 – 11:30  Msza św.

11:30- 12:00 przerwa kawowa

12:00 -12:45  warsztat/wykład na temat duchowości chorału, liturgii itp. (co drugi miesiąc)

12:45 – 13:30 warsztat

13:30-14:00 ćwiczenia solfeżowe i rytmiczne

Ramowy program zajęć może ulec modyfikacji  w zależności od potrzeb uczestników kursu.