28 października rusza kolejna edycja kursu śpiewu gregoriańskiego

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą poznać chorał gregoriański i włączyć się w ten najpiękniejszy śpiew Kościoła!

Początek kursu:  28 października, godz. 9:00; sala św. Benedykta w Poznańskiej Farze (nad zakrystią).

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu (sobota) w  godzinach od 9:00 do 14:00  na  dwóch poziomach:

– podstawowym (dla osób rozpoczynających naukę chorału),

– zaawansowanym (dla osób kontynuujących kurs).

Stałym miejscem kursu jest sala św. Benedykta w Poznańskiej Farze (nad zakrystią).

Koszt rocznego kursu – 250 zł
(w uzasadnionych przypadkach możliwość zapłaty w ratach, bądź otrzymania dofinansowania).

W programie:

grupa początkująca: podstawy metody Solesmes (notacja chorałowa, interpretacja neum, rytm prosty i złożony),  emisja głosu, solfeż, praktyka chorałowa,   kazania/wykłady z liturgii i duchowości chorału.

grupa zaawansowana: modalność, elementy chironomii, psalmodia, praca nad repertuarem gregoriańskim przeznaczonym na wybrane święta.

Zajęcia w roku szkolnym 2017/2018 będą prowadzili:

  • wykłady – ks. Wojciech Nowicki dyr. Radia Emaus
  • warsztaty – Ewa Domagała, Katarzyna Kubaszczyk, Agnieszka Łysakowska (wszystkie osoby ukończyły kursy Szkoły św. Grzegorza w Le Mans – Papieskiej Akademii Muzyki Kościelnej; od kilkunastu lat współpracują z benedyktyńskim klasztorem Notre Dame de Triors, kultywującym śpiew gregoriański w codziennej praktyce)
  • solfeż – Karolina Żuk, pianistka, studentka AM.

Zachęcamy również do podjęcia równoległego kursu korespondencyjnego, który polega na samodzielnym wykonywaniu zadań utrwalających zdobyte wiadomości i umiejętności i przysyłaniu ich do korekty na adres kurs@szkolachoralu.pl

Kurs korespondencyjny został opracowany przez Szkołę św. Grzegorza w Le Mans będącą Międzynarodową Akademią Muzyki Kościelnej.  Ukończenie kursu uprawnia do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego zdobyte umiejętności, który jest przeprowadzany w trakcie Warszatów Cantus Gregorianus organizowanych corocznie w lipcu  w Seminarium Duchownym w Łodzi .

Dla uczestników kursu stacjonarnego dopłata do  kursu korespondencyjnego wynosi 50 zł.

Osoby chcące praktykować śpiew gregoriański zapraszamy  na  cotygodniowe próby scholi św. Benedykta, które odbywają się w czwartki o godz. 18:30.

Organizatorzy:

Zespół Muzyki Dawnej Liquescentes

Parafia Farna

Fundacja św. Benedykta

Szkoła Katedralna

Kurs jest organizowany we współpracy ze Szkołą Świętego Grzegorza, Opactwem Benedyktyńskim w Triors oraz Kursem Chorału w Łodzi i Szkołą św. Anny.

Projekt Szkoła św. Benedykta – warsztaty w chorałowe w Wielkopolsce otrzymał dofinansowanie z funduszy Urzędu Marszałkowskiego.

plakat A2

You may also like...