Poznań – zapraszamy na kolejną edycję kursu śpiewu gregoriańskiego Cantus Gregorianus w Poznańskiej Farze

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą poznać chorał gregoriański i włączyć się w ten najpiękniejszy śpiew Kościoła!

Zapisy

Początek kursu:   24 października  2020 r.

Miejsce spotkań: sala św. Benedykta w Poznańskiej Farze (nad zakrystią).

Zajęcia będą odbywały się raz w miesiącu (sobota) w  godzinach od 9:00 do 15:30.

Terminy spotkań:

24 października

14 listopada

19 grudnia

9 stycznia

12-14  lutego weekendowe warsztaty chorałowe (opłata dodatkowa)

6 marca 

24 kwietnia

29 maja

Zajęcia będą odbywały się na trzech poziomach zaawansowania:

– Grupa I – poziom podstawowy (dla osób rozpoczynających naukę chorału);

  • w programie:  notacja gregoriańska (watykańska), interpretacja neum, podstawowe zagadnienia związane z rytmem, śpiew  wybranych kyriale i  antyfon gregoriańskich, elementy psalmodii.

– Grupa II – poziom średniozaawansowany (dla osób kontynuujących kurs);

  • w programie: neumy złożone, rytm, elementy modalności, śpiew  kyriale , antyfon i wybranych propriów mszalnych, psalmodia w wybranych tonach.               .

– Grupa III – poziom interpretacyjny (dla osób które ukończyły 2  lata kursu)

  • w programie: interpretacja modalna, chironomiczna i duchowa utworów.

Ponadto wszystkie grupy będą miały zajęcia z emisji głosu, solfeż na tonach gregoriańskich oraz wykłady  z liturgiki .

Zobacz ramowy program zajęć

Stałym miejscem kursu jest sala św. Benedykta w Poznańskiej Farze (nad zakrystią).

Zapisy

(do 8  października)

Koszt rocznego kursu – 350 zł
(w uzasadnionych przypadkach możliwość zapłaty w ratach, bądź otrzymania dofinansowania).

Zachęcamy również do podjęcia równoległego kursu korespondencyjnego, który polega na samodzielnym wykonywaniu zadań utrwalających zdobyte wiadomości i umiejętności i przysyłaniu ich do korekty na adres kurs@szkolachoralu.pl

Kurs korespondencyjny został opracowany przez Szkołę św. Grzegorza w Le Mans będącą Międzynarodową Akademią Muzyki Kościelnej.  Ukończenie kursu uprawnia do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego zdobyte umiejętności, który jest przeprowadzany w trakcie Warszatów Cantus Gregorianus organizowanych corocznie w lipcu  w Seminarium Duchownym w Łodzi .

Dla uczestników kursu stacjonarnego dopłata do  kursu korespondencyjnego wynosi 50 zł.

Osoby chcące praktykować śpiew gregoriański zapraszamy  na  cotygodniowe próby scholi św. Benedykta, które odbywają się w środy o godz. 18:30. Próby scholii rozpoczną się w październiku.

Kurs jest organizowany we współpracy ze Szkołą Świętego Grzegorza, Opactwem Benedyktyńskim w Triors oraz Kursem Chorału w Łodzi.

 

You may also like...