Terminy spotkań

Terminy spotkań w roku 2020/2021:

24 października

14 listopada

19 grudnia

9 stycznia

12-14  lutego weekendowe warsztaty chorałowe (opłata dodatkowa)

6 marca 

24 kwietnia

29 maja

.