Terminy spotkań

Terminy spotkań w roku 2021/2022:

6 listopada

11 grudnia

15 stycznia – zajęcia w Archiwum Archidiecezjalnym

  luty – fakultatywne  warsztaty on-line z Łodzi  (dodatkowa opłata)

26 marca 

23 kwietnia

21 maja

11 i 12 czerwca

Z radością zapraszamy również na letnie warsztaty Cantus Gregorianus, organizowane w Seminarium Duchownym w Łodzi, w terminie 30.06 – 3.07.2022 r.