Zapisy-Kalisz

UWAGA! Po zapisaniu danych w formularzu należy wcisnąć WYŚLIJ!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Czy posiadacie Państwo jakiekolwiek doświadczenie w śpiewie gregoriańskim?
(Jeśli tak, prosimy o krótki opis - jakie)

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Stowarzyszenie Laudem Gloriae z siedzibą we Wrocławiu ul. Ołbińska 1, w celu i zakresie niezbędnym do kontaktu ze mną drogą elektroniczną, jak również telefonicznie, zgodnie z przepisami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 2016 r.). Oświadczam, że zapoznałem się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych i prawach osób, których dane są przetwarzane, zawartymi w Polityce Prywatności.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

kontakt: jaroslawpowaska@o2.pl

 

Opłatę za kurs będzie można uiścić na pierwszym spotkaniu.